Adventstankar

Nyhet Publicerad

Nu är det advent. En ljusets högtid och fest. Låt ljusen lysa upp en mörk värld och vittna om Jesu kärlek i vardagens grus och damm, som kan förändra och ge hopp och liv. Läs kyrkoherde Lars Viper i senaste "Tanken"

När är det advent? Blir det advent när vi säger det och sjunger om det och läser om det? Varför tillåter vi inte denna ljusfest ständigt lysa upp mörkret? Varför låter vi inte ord, sång och text påverka oss under andra delar av året? Varför just nu denna innerliga fest, som även rymmer givmildhet, medmänsklighet i bästa fall?

Världen är mörk. Aldrig har det sedan det Kalla kriget varit mer oroligt. Denna adventstid tänder vi upp ljus och ljusslingor i en mörk omvärld. Många lever på flykt och fruktar utvisning. Andra känner krav, som de inte orkar leva upp till. Det är mörkt i deras liv. Jag vill inte förstöra stämningen, men jag måste påminna om att barn far illa. Tillvaron är inte god för alla. 

I evangeliet på Första söndagen i advent hör vi Jesusordet: ”Herren behöver dem.” Åsnedjuren. Ibland känner jag mig som en ”åsna”. Särskilt när jag tror mig veta och kunna allt. När jag avslöjas, så är det här trösteord. ”Herren behöver…” mig! Vi behövs nämligen alla ihop i denna värld på olika sätt med våra kunskaper och brister med vår vilja att sprida värme och ljus. Här finns en stor ”förändringspotential…”

Världen kan förändras. Vi kan genom vårt handlande, med insikten om att vi duger, vara ett ljus i mörkret. Guds vilja är att göra något med oss, för att kärleken ska segra. Du och jag är behövda. Det är stort. Det är en ”kallelse” på ”kyrkiska”. ”Herren behöver…” oss! Världen behöver detta Guds perspektiv. Det lilla kan rymma ett kärlekens universum. Jesu liv är ett stort exempel på det.

Guds perspektiv på livet behövs. Jesus kom i ögonhöjd till människorna i Jerusalem. Han satt inte på höga hästar. Han kom nära i vardagens grus och dam. Jesus är i det lilla. I det lilla brödet och i vindroppen i kalken. I detta lilla säger han: Jag behöver dig! Du behöver min kärlek i din vardag! Den goda kärlekens förvandling 
jämsides med dig själv.

Nu är det advent. En ljusets högtid och fest. Här sägs och sjungs många ord om medmänsklighet. Jesus ville visa på den kärlek som rymmer ett hopp. Guds kärlek är vår största tillgång. Den övervinner allt. Låt oss därför bära med oss adventets fest hela året. Låt ljusen lysa upp en mörk värld och vittna om Jesu kärlek i vardagens grus och damm, som kan förändra och ge hopp och liv.

Lars Viper, 
kyrkoherde