Foto: Arne Hyckenberg

Per Jedefors

Nyhet Publicerad Ändrad

Efter ett yrkesliv som bankman i Sverige och internationellt är han sedan något år pensionär. Att engagera sig i församlingen var naturligt. Möt Per Jedefors, kyrkorådets ordförande i Saltsjöbadens församling.

Kyrkan är och har varit en viktig del i Pers liv och sin roll som kyrkorådets ordförande tar han på stort allvar.
– Det är ett väldigt viktigt uppdrag. Vi ska vara en hållbar kyrka och det innefattar såväl ekonomiska och sociala som andliga frågor. Genom att vara utåtriktad och nyfiken vill jag medverka till att kyrkan levererar ett mervärde till våra församlingsbor. Min roll som ordförande är att entusiasmera och motivera kyrkorådet att även pröva nya inriktningar och att vara ett starkt stöd till kyrkoherden. Kyrkorådet ger ramar och prioriteringar för vad kyrkan ska vara, men det är kyrkoherden med personal som bestämmer hur det ska genomföras.

Per Jedefors ser ljust på församlingens möjligheter att utvecklas.
– Vi har väldigt goda förutsättningar, med en aktiv församling och ett engagerat kyrkoråd som har imponerande bred och djup kompetens. Kyrkorådets mål är att göra det som är bäst för Saltsjöbadens församling, utan att behöva hantera partipolitiska överväganden.
Vilka utmaningar ser du i arbetet?
– En enkät riktad till boende i Saltsjöbaden från förra året visar tydligt, att en stor utmaning är att nå åldersgruppen under 49 år. Vi hoppas hitta ett nytt tonläge för att kunna tilltala även dem som är mitt i livet med familj och mycket annat. En del av det arbetet är att ytterligare försöka bredda rekryteringen till kyrkofullmäktige och kyrkoråd.
Vad består mervärdet av och hur skapar man det?
– Personligen är musiken och barn- och ungdomsarbetet något jag gärna prioriterar. Förskolan Nyckelpigan är en fin verksamhet som församlingen driver. Vi har fantastiska körer och dirigenter och har i år ett sjuttiotal konfirmander. Det är viktiga verksamheter som ligger mig varmt om hjärtat.
– Att skapa mervärde handlar också om församlingsutveckling i stort, att etablera kyrkan som ett nav eller en mittpunkt i samhället. Jag tror det kan ske genom kulturella verksamheter, barn- och ungdomsarbete och genom församlingens ordinarie verksamhet.
– I budgeten har medel avsatts för utveckling. Det ger oss möjlighet att ordna frukostseminarier, som vi gjorde för några år sedan. Det första tillfället är torsdagen den 15 mars på Grand hotel, i samband med biskopsvisitationen i församlingen. Biskop Eva Brunne och Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, presenterar vad som är deras respektive visioner för kyrkan i ett längre perspektiv. Tanken är inte att enas om en gemensam vision, utan att deltagarna på seminariet ska få underlag att bilda sig en egen uppfattning.

Per berättar att frukostseminariet i mars inte är en engångsföreteelse. Det ingår i satsningen på församlingsutveckling och kommer att följas upp med flera tillfällen och teman under 2018.
Det planeras också andra verksamheter som kommer att göra församlingen mer tillgänglig.
– Vi söker en form för regelbunden närvaro i Saltsjöbadens centrum, kanske där man spontant kan få tillfälle att fika tillsammans med en präst.
Med målet att församlingen ska bli en mittpunkt i samhället och relevant inte bara på söndagar, infinner sig frågan hur man ska leva i vardagen med Gud?
– Jag tror svaret är det som också är vår mission i församlingen: att utifrån den kristna tron bidra till att människor som vistas och bor i Saltsjöbaden kan finna sin Gud, få en tro som bär och leva ett liv i kärlek, säger Per Jedefors.

Text: Arne Hyckenberg
Publicerad i Saltaren nr 1 2018

 

 

Per Jedefors

Ålder: 68 år.
Familj: Barn och barnbarn i Saltsjöbaden och i Stockholm
Fritidsintresse: Sjön har alltid varit viktig för mig som är skeppare. Jag gillar också att arbeta fysiskt på min tomt.
Senast lästa böcker: ”Hur jag lärde mig förstå världen” av Hans Rosling, ”I skuggan av Nathan” av Omi Söderblom och ”Frihet, jämlikhet och reformation” av Per Svensson.