Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Likabehandlingsplan

Syftet är tydliggöra den enskilda individens rätt att inte känna sig kränkt av vare sig andra barn eller vuxna. Skapa riktlinjer som verkar förebyggande mot alla former av kränkande behandling och diskriminering.