Foto: Arne Hyckenberg

Ledig tjänst: Arbetsledande förman till kyrkogårdsverksamheten

Saltsjöbadens församling arbetsledande förman till kyrkogårdsverksamheten på Skogsö kyrkogård

Du arbetar i verksamheten med samma arbetsuppgifter som övrig personal på
kyrkogården, men med ett särskilt ansvar: att du leder arbetet på Skogsö kyrkogård, att du instruerar och ser till att arbetet bedrivs enligt fastställda planer, föreskrifter och instruktioner, att du fördelar arbetsuppgifter, att du planerar både det långsiktiga och det dagliga arbetet.


Vi värdesätter att du delar vår syn på Saltsjöbadens församling, har en positiv livssyn och har lätt för att samarbeta.

Ansökan 
Din ansökan vill vi ha senast 5 augusti 2016. Eftersom Kyrkoherde Thomas Arlevall har semester sänder du ansökan till Anita Müllern-Aspegren, Saltsjöbadens Församling, Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden.

För mer information angående tjänsten ,kontakta Anita Müllern-Aspegren, mobil 076-125 07 08, eller epost anita.mullern.aspegren@svenskakyrkan.se eller vikarierande kyrkoherde Claes-Otto Hammarlund, claes-otto.hammarlund@confidenta.se

Välkommen till Saltsjöbaden!

En levande församling med stads- 
och skärgårdskänsla. Med ett varierat och rikt gudstjänstliv för alla åldrar, engagerade frivilliga och ett dynamiskt medarbetargäng.

Här hittar du länkar som gör att du lättare lär känna Saltsjöbadens församling.


>>Facebook
Konserttips, tankar inför söndagen, stämningsögonblick, bilder från grupper och händelser. Facebook är ett sätt att få ”uppleva” lite av stämningen i församlingen.
 

>>Saltisbilder
Konserter, människor, gudstjänster, miljöer, stämningsögonblick, bilder från grupper och händelser. 1000-tals bilder från livet i Saltsjöbadens församling.
  

>>Uppenbarelsekyrkan 
Uppenbarelsekyrkan är en unik kyrka, ritad av Ferdinand Boberg. Nathan Söderbloms tankar om hur Gud talar till människan har präglat utformningen av Uppenbarelsekyrkan.

 >>Skogsö
Skogsö kyrkogård och kapell, ritade av Erik Bülow-Hübe och invigdes 1921. Skogsö kyrkogård med sitt kapell är en omtyckt plats för olika kyrkliga verksamheter och inte minst för rofyllda strövtåg och enskild meditation.