Frimodig kyrka

För att underlätta för dig som ska rösta har vi ställt frågor till de tre nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Saltsjöbadens församling. Nedan finner du svar från Frimodig kyrka.

Vilken är er hjärtefråga?
Den viktigaste frågan för kyrkan är att ha Jesus och den han var och gjorde i centrum. Nåd, frälsning och förlåtelse är det som Jesus ger, och detta är kyrkans ärende, i går, idag och alla dagar. Frimodig Kyrka är den partipolitiskt obundna nomineringsgruppen som står för att Svenska kyrkan ska ha en tydlig kristen bekännelse och leva med Jesus i centrum. Frimodig kyrka står för vanlig, klassisk kristendom och inom nomineringsgruppen existerar olika åsikter och fromhetsinriktningar. Frimodig Kyrka står för att just toleransen för olika teologiska tolkningar är en rikedom. Svenska kyrkan ska vara en trosgemenskap, inte en åsiktsgemenskap.

Hur kan kyrkan vara relevant för alla människor i Saltsjöbaden?
Kyrkan blir relevant för var och en i Saltsjöbaden, när hon har Jesus i centrum. Frimodig kyrka står för den genuina folkkyrkotanken att församlingen ska förkunna evangelium för – och bära Kristi nåd till – folket.

Hur vill ni hjälpa människor att leva-var-dag med-Gud ?
Att leva var dag med Gud handlar om att bön, bibelläsning och gudstjänster blir naturliga delar av mitt liv.

Vad vill er nomineringsgrupp satsa på de närmaste fem åren?
Inom de närmsta fem åren vill Frimodig kyrka satsa på kristen undervisning för olika grupper, särskilt följande:
Kyrkomedlemmarna, särskilt barn och ungdomar
De som gått ur kyrkan
De som kommit nya till vårt land

Mer information:
Facebook: ”Frimodig Kyrka”
Webb: www.frimodigkyrka.se
Kontaktperson: Carl Johan Rundquist, 0708-93 70 34
carljohan.rundquist@swipnet.se

fem viktiga frågor

*Att Svenska kyrkan ska styras utan inblandning från politiska partier och att besluten ska fattas utifrån trosbekännelsen, inte utifrån olika partiers program
*Att sätta mission och evangelisation i centrum som ivrigt och utan att skämmas för evangelium vill göra Jesus Kristus känd
*Att ge hög prioritet åt diakonin i församlingen och att kyrkan stöder våra förföljda kristna trossyskon i världen
*Att uppmuntra ideellt arbete genom att kyrkan ska ha plats för olika uppfattningar och fromhetsriktningar
*Att den enskilda medlemmen ska kunna välja vilken församling han eller hon ska tillhöra och att församlingarna ska kunna besluta mer om vart kollekter ska gå

 

kandiater frimodig kyrka

1. Carl Johan Rundquist f 55, jur kand, seniorkonsult
2. Ylva Jans f 54, specialpedagog