Foto: Andréas Lindström

Enkel andakt hemma

När vi inte kan mötas, kan vi välja att ha en andakt hemma. Här hittar du förslag på morgonbön, bön under dagen och aftonbön att samlas kring.

Morgonbön

Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn,
du den Högste,
att var morgon förkunna din nåd
och var natt din trofasthet.
(Psaltaren 92:2–3)

Gud jag ber för den dag som ligger framför mig.
Jag ber för de människor jag ska möta,
Jag ber för det arbete jag ska utföra.

Hjälp mig att vara dina ögon
genom att se på tillvaron med kärlek.
Hjälp mig att vara dina fötter
genom att komma andra tillmötes.
Hjälp mig att vara dina händer
genom att vara någon till hjälp.

Var med mig idag, som du lovat:
alla dagar till tidens slut.

Bön under dagen

Som hjorten längtar till bäckens vatten,
så längtar jag till dig, o Gud.
Jag törstar efter Gud,
efter den levande Guden.
(Psaltaren 42:2-3a) 

Visa mig, Herre, din väg
och gör mig villig att vandra den.
(Den heliga Birgitta 1303–1373)

Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud
och gemenskap från den heliga Anden
åt er alla.
(Andra Korintherbrevet 13:13)

  

Aftonbön

Den som bor i den Högstes skydd
och vilar i den Väldiges skugga,
den säger: ”Herren är min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.”
(Psaltaren 91:1–2)

Gud jag ber för den dag som låg framför mig.
Jag ber för de människor jag har mött.
Jag ber för det arbete jag har utfört.

Alla tankar, ord, gärningar
som blev fel vill jag lämna,
som stenar vid nådens hav.
Överskölj dem Gud med dopets vatten!
Förlåt.
Hjälp mig att förlåta och lita på din nåd.

Låt dina änglar vaka över mig,
när jag nu går till vila.

Förbön

(bearbetning utifrån HB86)

 Gud vi kommer inför ditt ansikte och ber:

För din kyrka över hela världen,
för dem som lider för sin tros skull,
för vår egen kyrka, vårt stift och för vår församling,

för den värld du givit oss och denna dag,
för fred och barmhärtighet mellan människor och stater,
för den plats där vi lever och verkar,
för skolor, vårdinstitutioner och myndigheter,
för alla som fattar avgörande och viktiga beslut,

 för de sjuka och de ensamma och oroliga,

för dem som står oss nära familj, släkt och vänner,
för dem vi har svårt att möta,
för oss själva och vår frälsning och våra personliga val,
för dem som nu gått hem till dig och nu vilar i frid (tystnad)

Förena vår bön med alla dina heligas böner
och inneslut den i din Sons förbön för oss alla.

Skapare, Befriare och Livgivare,
dig vare ära i evigheters evighet. Amen