Vuxna

I Salems församling finns många olika verksamheter för vuxna och seniorer. Här finns bland annat samtalsgrupper för dig som är mitt i livet och gemenskapsträffar för daglediga.

Kom till gemenskapen!

I församlingen erbjuder vi mötesplatser för vuxna i livets alla skiften; i glädje och sorg, i vardagsliv och fest, i arbete och vila. Vi behöver, mitt i livet, ibland få dela livet med människor i liknande situationer som oss själva, för bekräftelse och glädje.

Ibland behöver vi få möta olika människor för att få vidgade vyer och näring till kropp och själ. Lärande sker hela livet. Lärande handlar om att upptäcka och tillägna sig egna och andras erfarenheter, färdigheter, attityder och förhållningssätt. Vi lär av varandra i både glädje och sorg, tillsammans försöker vi förstå mer av livet och tron.

Svenska kyrkan i Salems församling erbjuder ett utbud av olika verksamheter. Vi träffas, trivs och lär av varandra. Du är välkommen med.