Foto: Magnus Aronson /Ikon

Du behövs – Bli volontär

Delaktighet är något gott, som både den enskilde och församlingen växer och mår bra av.

Vilka är Dina gåvor som Du vill bidra med?

Finns det redan en uppgift som Du vill gå in i eller finns det något helt annat Du skulle vilja bidra med?

Kanske hjälpa till vid kyrkkaffet på söndagar efter gudstjänsten?
Kanske sjunga i kyrkokören?
Kanske baka kaffebröd/matbröd?
Kanske vara med på konfirmandluncher under sommaren?
Kanske vara med i vår syförening?

Det handlar mycket om gemenskap, att göra en insats både för andra och Dig själv.

Du är välkommen och du är viktig!
 
Kontakta oss gärna på telefon 070-618 39 19 eller via epost: salems.forsamling@svenskakyrkan.se