Torsdagsträffen bild med text

Torsdagsträffen

Välkomna till torsdagsträffar i Säby kyrka!

intressanta föreläsare delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Det är fri entré till alla torsdagsträffar, men efter föreläsningarna serveras lättare lunch till en kostnad av 40 kronor. Vi hoppas att torsdagsträffarna ska vara en mötesplats för den som vill lyssna på spännande levnadsöden och samtidigt känna sig välkommen i vår gemenskap. Vi ses!

PS. Har du själv förslag på intressanta personer som vi kan bjuda in till nästa termin – hör av dig till oss! 


Dag och tid

Jämna torsdagar klockan 11.00. Se kalendern för aktuella datum och eventuella avvikelser. 

Föreläsningen pågår cirka 1 timme. Efteråt serveras sopplunch till en kostnad av 40 kronor. Ingen anmälan behövs!

Höstterminen 2021 

TORSDAG 23 SEPTEMBER 11.00, SÄBY KYRKA
Rötter och Krona – Ylva Eggehorn 
Om liv och skrivande utifrån författare Ylvas Eggehorns bok om trädens stora betydelse.

TORSDAG 7 OKTOBER 11.00, SÄBY KYRKA
Missionärerna – Jonas Jonsson
Biskop Jonas berättar om sin bok som är en biografisk berättelse om Svenska kyrkans mission.

TORSDAG 4 NOVEMBER 11.00, SÄBY KYRKA
AA och Livsstegen – Kalle och Rauni Strömbäck
Kalle och Rauni berättar om tolv steg som gör skillnad.

TORSDAG 18 NOVEMBER 11.00, SÄBY KYRKA
Älskade sånger och personliga dikter – Säbykören
Säbykören delar med sig av sina älskade sånger och Juno Johansson läser egna dikter.

 TORSDAG 2 DECEMBER 11.00, SÄBY KYRKA
Kvinnor i Bibeln – Eva Söderström
Eva Söderström, konstnär, författare/teolog talar utifrån sina tre böcker; 49 kvinnor i Bibeln, 62 kvinnor i Bibeln och Det pågående samtalet.

TORSDAG 16 DECEMBER  11.00, SÄBY KYRKA
Trosutveckling med utgångspunkt i teodiceproblemet – Myrna Siri
Utifrån sin magistersuppsatts så talar prästkandidat Myrna Siri om hur gudsbilden och gudsrelationen har förändras i möte med svåra livshändelser, hos några präster och pastorer som hon intervjuat.

Kontakt

Lennart Marklund

Lennart Marklund

Salems församling

Präst, Komminister