Halva bilden är på slottet Neuschwanstein i södra Tyskland. Andra halvan är två konfirmander som tittar in i kameran.

Terminskonfa

Upplevelser, äventyr och allvar i München

Här lär du känna nya vänner och får möjlighet att dela tankar om livet och Gud. Vi träffas på tisdagar under terminerna för att tillsammans utforska livets frågor genom drama, lekar, samtal och övningar. Du ges möjlighet att lära och få bättre förståelse om dig själv, andra och vad kristen tro kan vara. På höstlovet åker vi på lära-känna-läger. Konfirmationstiden avslutas med att vi åker till München i södra Tyskland. Vi bor på hostel och gör utflykter till bland annat Kung Ludwig II:s slott Neuschwanstein samt koncentrationslägret Dachau. Naturligtvis blir det även turer på stan där vi får tillfälle att se några av Münchens sevärdheter och får en bild av hur religion kan göra avtryck i stadsbilden. Konfirmandtiden blir en tid till att reflektera över skönhet, ondska och godhet i såväl världen som hos oss själva.

Anmälan för konfirmation 22/23 är stängd. 

 

Intresseanmälan till konfirmation 23/24

Är du sugen på att konfirmeras under nästa läsår? Du kan redan nu skicka en intresseanmälan i formuläret nedanför. Mer info om upplägg och datum kommer i maj!

Vi behöver också kunna kontakta en vårdnadshavare.

Om du har några frågor eller vill lämna ytterligare information kan du skriva det i textfältet nedan.

För att kunna hantera din anmälan till en konfirmationsgrupp behöver vi vissa uppgifter från dig. Uppgifterna kommer att skickas till Salems församling. De uppgifter som skickas är namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Om du är under 18 år behöver vi även skicka din vårdnadshavares namn, telefonnummer och e-postadress.

Genom att anmäla dig till en konfirmationsgrupp samtycker du till att vi skickar dina personuppgifter i enlighet med det ovanstående. För ungdomar under 18 år krävs att vårdnadshavare samtycker till att den blivande konfirmandens, samt sina egna, personuppgifter skickas i enlighet med det ovanstående.

När du sedan antas till en konfirmationsgrupp kommer dina personuppgifter att registreras av Salems församling och behandlas i syfte att administrera konfirmationsgruppen. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som arrangören av konfirmationsgruppen behandlar och hur arrangören behandlar dessa uppgifter. En skriftlig ansökan om information ska ställas till arrangören av konfirmationsgruppen och den ska vara undertecknad av dig själv. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om behandlade personuppgifter.