S:t Erik

I Salen S:t Erik får 30 personer plats. Här hålls borgerliga begravningar.

Borgerlig begravning

När den avlidne inte är medlem i Svenska kyrkan kan man ordna en borgerlig begravning, det vill säga en icke-kyrklig akt.