Sorgegrupp

För dig som förlorat din livspartner.

Att sörja en nära vän eller anhörig efter ett dödsfall kan ge blandade känslor. Vi reagerar alla olika när vi drabbas av sorg, men det finns en läkande kraft i att få dela tankar, känslor och minnas tillsammans. Samtal i sorgegrupp kan vara en mycket god hjälp både genom att få sätta ord på sina egna upplevelser och genom att ta del av andras erfarenheter. 

Svenska kyrkan, Salems församling, anordnar sorgegrupper för de som förlorat en närstående. En ny sorgegrupp startar två gånger om året, en på vårterminen och en på höstterminen. Vi skickar ut en inbjudan till den som begravt sin livspartner i Salems församling under det gångna halvåret. Har begravningen ägt rum i en annan församling, eller har det kanske gått längre tid än ett halvår sedan begravningen? Du är också varmt välkommen till gruppen!

Anmäla och frågor

Kontakta kansliet för att anmäla dig eller om du har frågor kring sorgegruppen. 

Tel: 070 6183919
E-post: salems.forsamling@svenskakyrkan.se