Markering för Sankt Botvids pilgrimsled
Foto: Malin Van den Poel

Pilgrimsledens meditationsplatser

Längs Sankt Botvids pilgrimsled finns sex meditationsplatser.

Längs med Sankt Botvids pilgrimsled finns sex meditationsplatser med tillhörande texter och bibelord. Stanna gärna upp vid varje plats och reflektera över orden. Texterna finns samlade i ett vandringshäfte som efter invigningen kommer finnas i både Salems kyrka och Botkyrka kyrka.

Alla texter nedan är utdrag från den medeltida legenden om Sankt Botvid.

Källan

År 1129 skulle Sankt Botvids kvarlevor föras till Botkyrka kyrka. Vid en rast under färden satte man ned båren på marken varvid en källa sprang fram med: 
Det klaraste, ljuvliga vatten. 

 

Delande

En dag åkte den helige Botvid, en tjänare och folk från bygden ut med båt till en ö som var en allmän fiskeplats. Där ville de lägga ut nät för att fånga fisk. Men platsens ägare kom fram till dem och sa:

– Om ni vill lägga ut era nät här måste ni ge mig en fjärdedel av hela fångsten. Annars får ni omedelbart ge er i väg härifrån.

– Gör inte så, broder, svarade Botvid. Vad Gud har givit dig för intet, det bör du ge till andra för samma pris!

Botvid återvände till sin egen ö, som låg i samma sjö. Där föll han ner i bön och sa sedan åt sina tjänare att lägga ner näten i vattnet. Gud hörde Botvids bön och gav dem en så stor fångst att deras båtar blev fulla. När någon bad Botvid om att få köpa fisk av honom svarade Botvid:

– Om Gud vill ge något för intet, så skall jag skänka det för intet.

 

Skapelsen

När Botvid såg hur mycket fisk Gud givit honom sa han till sina tjänare:

– Låt oss lovprisa Gud, som har gjort himmel och jord, hav och allt däri, och som även gett oss denna gåva.

Sedan sprang han upp på en höjd och ropade ut och berättade om Guds under för alla. 

Barmhärtighet

Sankt Botvids gärningar sammanfattas i legenden:
”Vem skulle kunna uppräkna alla de barmhärtighetsverk, som den helige Botvid gjorde…
Han bistod kraftigt de förtryckta, besökte de sjuka och skaffade dem det nödvändiga”.

Frihet

Gud gav Botvid den tanken: 
”Att han skulle skicka en slavisk man, som han löst från fångenskapen och givit kristendomen och friheten, tillbaka till hans hemland”.

”När den slaviske mannen såg att de andra sov, grep han den yxa som Botvid brukade bära, högg huvudet av helgonet… gav honom ont i utbyte mot gott och plundrade honom på hans kroppsliga liv. En sådan martyrdöd fick Botvid.”

Hem

När han blivit döpt återvände Botvid till sin hembygd, där han genom föredöme och gagneliga förmaningar förde hedningar till tro på Herren.

Efter Botvids död:
Medan stora mirakler hände där (i Salems kyrka) byggde den helige Botvids broder en kyrka (Botkyrka kyrka) som först var av trä men som, när kristendomen gjorde framsteg, ersattes av en ståtlig stenkyrka. När träkyrkan var färdig kom två biskopar, Henrik av Uppsala och Gerder av Strängnäs. De invigde denna kyrka till Guds och Sankt Botvids ära.