Pilgrimsvandring

Tillsammans vandrar vi för klimatet och vår gemensamma framtid.

Tillsammans vandrar vi för klimatet och vår gemensamma framtid. Vi går cirka
1,6 kilometer och under vandringen gör vi några stopp för läsning och reflektion.

Tid: Torsdagar jämna veckor 09.00–10.30. 

Höstterminen 2024 pågår: 22/8–12/12. 
Plats: Samling vid Säby församlingshem, Emanuel Birkes väg 1, vid Salems centrum. 
Se kalendern för aktuella datum och eventuella avvikelser.