En flaggstång med Svenska kyrkans flagga.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Vi finns här för dig!

Nyhet Publicerad Ändrad

Salems församling följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och anpassar verksamheter och gudstjänstliv efter dem. Därför pausas alla verksamheter och söndagarnas gudstjänster firas digitalt. Kyrkan är öppen och vi är fortfarande i tjänst, trots att mycket sätts på paus.

Salems församling följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och pausar alla verksamheter för att värna om er occh vår säkerhet. Men vi slutar aldrig att be, var och en av er finns i våra böner. Söndagens gudstjänster firas digitalt via församlingens Facebook, www.facebook.com/SalemsForsamling/. Fira gärna med oss! Det känns fint för oss som leder gudstjänsten att veta att det bara är en skärm som skiljer oss åt.

Under restriktionerna står kyrkorna öppna för ljuständning och bön. På plats finns anställda från församlingen. I kalendern hittar du tider för när kyrkorna står öppna. 

För dig som är ensam och/eller känner oro kan du alltid ta kontakt med församlingens präster och diakoner. Kontaktuppgifter finner du nedan. Under kvälls- och nattetid finns jourhavande präst tillgänglig, ring 112 och fråga efter jourhavande präst.

Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner, ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud, vår fader.
1 Thess 1:2–3