Svenska kyrkan i Salems syn på skolans sexualundervisning

Nyhet Publicerad

Med anledning av Kristdemokraterna i Salems utskick

I dagarna skickade Salems kommun ut information där sittande politiska partier fick möjlighet att lyfta, för dem, viktiga politiska frågor. Kristdemokraterna i Salem valde att lyfta frågan om sexualundervisning i skolan, könsidentitet och sexuell orientering. Texten har omdebatterats i media eftersom den uppfattas exkluderande.

Kristdemokraterna är ett politiskt parti vilka menar sig vara ett värdeorienterat idéparti som står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Men Kristdemokraterna är inte Svenska kyrkan. Därför vill vi anställda i Salems församling tydliggöra att vi inte delar Kristdemokraterna i Salems kritik kring hur sexualundervisning i skolan bör bedrivas. Istället tror vi på mångfald och representation i undervisningen. Vi tror att en bred sexualundervisning gör att risken för att unga människor känner skuld för sin sexualitet och könsidentitet minskar. Det är att värna ungas psykiska hälsa.

Genom kyrkans historia har såväl människors sexualitet som olika könsuttryck fördömts. Det sker fortfarande på många platser och det skapar smärta hos många, inte minst unga människor. Det vill vi som kyrka göra upp med.

Kristen tro handlar om att människor upprättas, därför är det också kyrkans uppgift att på alla sätt bidra till att det sker. Det gör vi genom att berätta om Guds villkorslösa kärlek till varje människa. Men också genom att bejaka miljöer och sammanhang som upprättar människor. En medvetenhet kring olika sexualitet och könsidentitet i skolans sexualundervisning kan skapa en sådan miljö.

Därför väljer vi anställda i Salems församling att markera vårt avstånd i denna fråga.

Kyrkoherde Jennie Wall, med personal

 

*Den 19 september är det kyrkoval. Vi anställda i församlingen ställer oss neutrala gentemot alla nomineringsgrupper som kandiderar i valet.