Foto: Anna Björkdahl

Salems kyrka 900 år

Nyhet Publicerad

Salems kyrka har funnits i mer än 900 år. Legenden berättar att Sankt Botvid begravdes i Salems kyrka år 1120, innan dess fanns intill Bornsjön en liten träkyrka. Under året 2020 uppmärksammas Salems kyrkas fascinerande historia med jubileumsfirande hela året. Först ut är en gudstjänst på 1700-tals vis med efterföljande kyrkkaffe.

Tid: Söndag den 2 februari, kl. 11.00
Plats: Salems kyrka
 
För nära tusen år sedan föddes Sankt Botvid på Hammarby gård. Efter att ha blivit kristen under en handelsresa till England började han predika det kristna budskapet i sina hemtrakter. Botvid lät då byta ut den tidigare träkyrkan som låg intill Bornsjön mot en liten stenkyrka som helgades till Sankt Alban; Salems kyrka. I denna kyrka begravdes han sedan efter att ha blivit mördad av sin slav 1120. Det är denna händelse som nu, 900 år senare, uppmärksammas. Firandet av kyrkan kommer att pågå, med olika festligheter, under hela året.
 
– Kyrkan har förstås förändrats genom historien, byggts till och byggts om i många olika omgångar. Alldeles säkert kommer den förändras också i framtiden. Men det är svindlande att tänka på att Salems kyrka under så lång tid som 900 år har samlat människor under tillvarons alla olika skiftningar för att dela livet med varandra. Så sker också idag och detta vill vi förstås fira, säger Jennie Wall, kyrkoherde i Salems församling.
 
Jubileet kommer att pågå under hela året med temagudstjänster, guidade turer, konstutställningar, dramatiseringar, konserter och föredrag. Även ett musikaliskt verk utifrån Botvids liv skrivs just nu och kommer att ha sitt uruppförande till hösten.