En Bibel som ligger uppslagen. Bredvid Bibeln ligger ett anteckningsblock.

Predikan Annandag pingst

Nyhet Publicerad

Predikan från Annandag pingst, 24 maj 2021 i Säby kyrka

24 MAJ 2021 – ANNANDAG PINGST
Präst: Jennie Wall

Andens vind över världen

Evangelietexten är hämtad ur Johannes evangeliet 6:44–47

Jesus sade: "Ingen kan komma till mig utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos profeterna: Alla skall bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern. Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv."


Har du någon gång känt att något drar i dig? Liksom lockar utan att du riktigt förstår vad det är som talar till dig? Nyfikenhet, längtan? Kanske finns där en inbjudan. En kallelse till ett uppdrag som ligger långt bortom mina egna planer.

Har du någon gång känt hur livet bränner till. En rysning över armen, eller ögon som blir banka över att något plötsligt berörde. Förståelsen för hur skört livet är, men också vackert. Den svindlande insikten om livets storhet som skänker ödmjukhet.

Har du någon gång känt en stark vilja att handla inombords? Hur något gripit tag i dig med sådan kraft att du inte kan låta det gå obemärkt förbi? Helig vrede. Att du måste agera för att kunna stå ut med dig själv? Jag bara måste komma med tröst, sanning eller rättvisa.

Vi firar annandag pingst med temat ”Andens vind över världen. Anden som viskar, som drar i oss, som bjuder in. Som rör vid oss som en ilning eller som inspirerar oss till att göra det vi inte förut tänkt.

Aannandag pingst och temat är så talade eftersom rubriken beskriver precis hur det är – anden far över hela världen, över varje människa. Och i våra universella upplevelser av att förnimma hur livet är något mer det vi bara ser på ytan kan vi ana hur anden griper tag i oss.

”Man kan höra vad någon ser, Man kan känna vad någon hör” så går orden i den kända barnvisan ”Kännavisan”. Jag tror att de orden på något vis kan beskriva det Jesus menar när han i dagens text säger att ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud.  ”Man kan höra vad någon ser, Man kan känna vad någon hör”. Jag tänker mig att det är så han menar. Att vi liksom ”ser” Gud på andra sätt än bara genom våra ögon. Vi känner, vi hör, vi smakar och vi ser – frågan är om vi tror på det vi upplever?

I vår tid är det kanske svårt, då allt ska förklaras och då vi så gärna vill ses som smarta och rationella.
Men om du liksom jag går till ditt inre så vet jag att vi båda upplevt känslan av att det finns något mer än det ögat ser i tillvaron.

Den som kommer från fadern har sett fadern. Den förmågan, att förnimma Gud, ligger i var människa. Just för att var människa kommer från Fadern. Du och jag är skapade av Gud. Gud har blåst sin livsande i oss så att vi kan leva.

När vi tar Guds tilltal, de tillfällen som anden berör oss, på allvar så blir vi också till vittnen om Guds kraft. Vi blir en del av Guds skaparprocess och Guds rikes utbredande på jorden.

Så våga! Låt Anden gripa tag i dig och leda dig genom livet.

Vi ber:

Helige Gud,
låt din Andes vind blåsa över världen
med liv och tröst, sanning och frihet.
Låt oss, genomströmmade av dig,
vittna om Kristus som vår Frälsare.
Du som är densamme nu och alltid
och i evighet.
Amen.