En pratbubbla med texten Paus! I bakgrunden syns en grupp människor som mediterar.

Pausade gruppverksamheter

Nyhet

På grund av de nya skärpta restriktionerna från Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Stockholm pausas flera av församlingens gruppverksamheter fram till den 19 november.

Men anledning av nya skärpta direktiv från Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen i Stockholm kommer Salems församling att från och med den 30 oktober fram till den 19 november att pausa följande gruppverksamheter:

 • Adam

 • Bibelfrukost

 • Djupmeditation

 • Djupt i själen

 • Eva

 • Fredagsmys

 • Gathering of Geeks

 • Gudstjänst med små och stora

 • Kyrkokören

 • Livsstegen

 • Stickcafé

 • Tro och liv

 • Ungdomskören

 • Öppna förskolan


Verksamheter som fortgår:

 • Barnkören

 • Diskantkören

 • Konfirmandgrupper

 • Kvällsgudstjänster

 • Lunchbön

 • Lunchgudstjänster

 • Söndagsgudstjänster

 • Vardagsvandring


Inställda aktiviteter:

 • Retreat, lördag den 7/11


Vi pausar gruppverksamheter som hålls inomhus och som riktar sig till deltagare över 15 år för att värna om er och vår säkerhet. Men vi slutar aldrig att be, var och en av er finns i våra böner. För dig som är ensam och/eller känner oro kan du alltid ta kontakt med församlingens präster och diakoner. Kontaktuppgifter finner du nedan. Under kvälls- och nattetid finns jourhavande präst tillgänglig, ring 112 och fråga efter jourhavande präst.

Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner, ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud, vår fader.
1 Thess 1:2–3