Meny

Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta en ny väg i livet. Välkommen på introduktionsmöte i Säby församlingshem tisdag den 8 september 16.30.

TRYCKFELSNISSE HAR TYVÄRR VARIT FRAMME I FÖRSAMLINGSTIDNINGEN FRID. INTRODUKTIONSMÖTET ÄR DEN 8 SEPTEMBER 16.30, INGET MÖTE I AUGUSTI.

Introduktionsmöte
Datum 
tisdag 8 september
Tid
16.30
Plats
Säby kyrka, Emanuel Birkes väg 1. Busshållplats: Salems centrum

Om Livsstegen
Livsstegens program bygger på boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa av Olle Carlsson med rötter i tidlös andlig visdom och AA:s tolv steg. I Livsstegen är de tolv stegen översatta till att gälla alla ”normalstörda” människor oavsett livsproblematik och har alltså ingenting med kemiskt beroende att göra. Livsstegen är ett program som framför allt består av ledarledda självhjälpsgrupper. Grupperna är till för alla oss som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Självhjälpsgrupper
En Livsstegen­grupp består av ca 10 deltagare och två ledare som möts under tolv veckor. Varje träff är 90 minuter lång och samtalet kretsar kring tolv ­existentiella steg. Det kostar ingenting att delta i Livsstegens grupper i Salems församling.