Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta en ny väg i livet. Välkommen på introduktionsmöte för Livsstegens självhjälpsprogram i Salems församling

Livsstegen är ett kostnadsfritt självhjälpsprogram i tolv steg för människor där livsproblem – stora som små – har skapat en känsla av vilsenhet. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor.

INTRODUKTIONSMÖTE

Inför varje termin hålls obligatoriska introduktionsmöten för alla som vill gå Livsstegen. På mötet får du veta mer om programmet och dess upplägg så att du kan känna efter om Livsstegen är rätt för dig just nu.

DATUM onsdag 18 januari 18.00–19.30 eller
onsdag 25 januari 16.00–17.30
PLATS
Säby församlingshem, Emanuel Birkes väg 1 vid Salems centrum.

Om Livsstegen

Livsstegens program bygger på boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa av Olle Carlsson med rötter i tidlös andlig visdom och AA:s tolv steg. I Livsstegen är de tolv stegen översatta till att gälla alla ”normalstörda” människor oavsett livsproblematik och har alltså ingenting med kemiskt beroende att göra. Livsstegen är ett program som framför allt består av ledarledda självhjälpsgrupper. Grupperna är till för alla oss som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Självhjälpsgrupper

En grupp består av cirka 10 deltagare och två ledare som möts under tolv veckor. Varje träff är 90 minuter lång och samtalet kretsar kring tolv existentiella steg. Det kostar ingenting att delta i Livsstegens grupper i Salems församling.