Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta en ny väg i livet. Välkommen till självhjälpsprogrammet i Salems församling.

Introduktionsmöte
Datum 
28 januari
Tid
18.00–19.00
Plats
Säby kyrka, Emanuel Birkes väg 1, Busshållplats: Salems centrum

Om Livsstegen
Livsstegens program bygger på boken Livsstegen – 12 steg till inre hälsa av Olle Carlsson med rötter i tidlös andlig visdom och AA:s tolv steg. I Livsstegen är de tolv stegen översatta till att gälla alla ”normalstörda” människor oavsett livsproblematik och har alltså ingenting med kemiskt beroende att göra. Livsstegen är ett program som framför allt består av ledarledda självhjälpsgrupper. Grupperna är till för alla oss som känner att livsproblem – stora som små – har gjort att vi har hamnat fel i tillvaron. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, ett destruktivt beteende som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför livets stora frågor.

Självhjälpsgrupper
Livsstegen-gruppen i Salems församling träffas en gång i veckan, antingen dag- eller kvällstid (beroende på vilken tid som passar flest) En Livsstegen­grupp består av ca 10 deltagare och två ledare som möts under tolv veckor. Varje träff är 90 minuter lång och samtalet kretsar kring tolv ­existentiella steg. Det kostar ingenting att delta i Livsstegens grupper i Salems församling.

Innan du går Livsstegen träffas vi för ett obligatoriskt introduktionssamtal. Där får du möjlighet att anmäla dig till en grupp. Det finns tre möjliga grupptider att välja mellan och den tid som passar flest kommer att gälla i vår, med start vecka 7. Tiderna som vi kommer att välja mellan är måndagar 16.00–17.30, tisdagar 16.00–17.30, onsdagar 9.00–10.30.