Närbild på coronavirus.
Foto: Alissa Eckert

Covid-19 och våra verksamheter

Nyhet

Den pågående pandemin ställer nya krav på anpassningar och snabba förändringar. Här uppdaterar vi löpande om hur vi anpassar alla verksamheter.

Denna sida uppdaterades: 2022-01-18, 16.30.

Den 12 januari 2022 införs skärpta smittskyddsåtgärder med anledning av den kraftigt ökade smittspridningen i samhället, samtidigt som belastningen i sjukvården ökar. Här kan du läsa vilka åtgärder och anpassningar Salems församling gör i enlighet med myndigheternas restriktioner.

VERKSAMHETER

Alla verksamhetsstarter som skulle ha startat under januari senareläggs och startar tidigast vecka 5. Se kalendern för aktuella verksamhetstider.

SÖNDAGSGUDSTJÄNSTER

Söndagarnas gudstjänster firas tills vidare i Salems kyrka. Du behöver inte visa vaccinationsbevis för att fira gudstjänst i Salems församling. Antalet besökare är istället begränsat till max 50 personer exklusive personal. Gudstjänsternas efterföljande kyrkkaffe utgår.

VECKOGUDSTJÄNSTER

Lunchmässor och kvällsmässor firas även fortsättningsvis i Säby kyrka.
Lunchmässa firas onsdagar 13.00 och kvällsmässa firas torsdagar 18.00.

NATTVARD

Vi fortsätter att fira nattvard men firar endast under en gestalt. Det innebär att vi firar nattvard med enbart bröd, vilket fortfarande räknas som en fullvärdig nattvard.

DOP OCH VIGSEL

Dop och kyrkliga vigslar är gudstjänster. Därför räknas de också som allmänna sammankomster. I Salems församling behöver du inte visa vaccinationsbevis för att delta i dop eller vigsel. Antalet deltagare är begränsat till max 50 besökare exklusive personal. Alla personer oavsett ålder räknas.

BEGRAVNINGAR

Kyrkliga begravningar är gudstjänster och räknas därför som allmänna sammankomster. Begravningar i Salems församling kräver i regel inte vaccinationsbevis. Antalet deltagare är istället begränsat till max 50 besökare exklusive personal. 

Av särskilda pastorala skäl kan kyrkoherden dock fatta beslut om vaccinationsbevis och utökat besöksantal vid kyrkliga begravningar. Detta görs endast om anhöriga önskar och om särskilda skäl föreligger. Kontakta aktuell begravningsbyrå för information om specifika begravningar. 

LOKALER I KYRKSKOLAN

I enlighet med myndigheternas restriktioner får privata sammankomster som hålls i hyrda lokaler högst ha 20 deltagare. Undantag är begravningskaffe och minnesstunder där maxantalet är 50 personer. Därför är max antal tillåtna besökare vid dopkalas 20 personer. Vid minnesstund i lokalen S:t Alban är max antal besökare 40 personer och för minnesstund i S:t Botvid är max antal besökare 50 personer . Alla personer oavsett ålder räknas.

KAFETERIAN

Kafeterian i Säby församlingshem är fortfarande öppen som vanligt för dig som är symtomfri och söker gemenskap. Vi använder oss av engångsmuggar. Handsprit finns utplacerat vid kaffemaskinen, sprita dina händer innan du använder kaffemaskinen.

Öppettider
Tisdag-torsdag 09.00–16.00
Fredag 09.00–15.00.