Foto: Sören Lindblom

Minneslund

I Sverige är detta gravskick det mest önskade, nästan hälften av alla avlidna gravsätts idag i minneslund.

Minneslunden är en gemensam gravplats utan gravrätt. Askan grävs ner eller sprids ut anonymt inom ett gemensamt område. Gravsättningen av askan utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former utan närvaro av de anhöriga. Att minneslunden saknar gravrätt kan av många upplevas som skönt. Inga krav på gravvård eller gravskötsel finns. All smyckning görs vid gemensam anvisad plats. Tanken med det gemensamma gravskicket är att de anhöriga kan besöka och eventuellt tända ljus på en minneslund på annan kyrkogård.

Det finns minneslund vid Salems kyrkogård och vid Säby begravningsplats. I minneslunden vid Salems kyrka grävs askan ner. I minneslunden på Säby begravningsplats grävs askan antingen ner eller sprids i skogen. Askans läge markeras inte men de anhöriga får ett minneslundsbevis med datum då gravsättningen utfördes.

En minneslund är en gravplats utan gravrätt. Därför ansvarar kyrkogårdsförvaltningen för all skötsel. Eftersom en minneslund är gemensam och anonym, får det inte förekomma några personliga utsmyckningar. Besökare har däremot möjlighet att smycka med snittblommor och ljus på särskilt anvisade gemensamma utsmyckningsplatser. Under vintern är det också tillåtet med kransar och ljung på avsedda platser.