Fika & finnas

Fika, prata och handarbeta – eller var bara själv bland andra en stund. Välkommen som du är!

Fika, umgås och inspirera varandra. För den som vill finns möjlighet att handarbeta.

VÅREN 2023
Torsdagar 13.30–15.00. Terminsstart 12/1. Terminsavslut 15/6.
Se kalendern för aktuella datum och eventuella avvikelser.