En liten flicka tar emot nattvarden.
Foto: Johannes Frandsen

Familjemässa