En grupp människor sitter på tunna kuddar och mediterar.

Djupmeditation

Unna dig själv en stund för återhämtning, onsdagar jämna veckor 18.30 i Säby kyrka

Som människor behöver vi balans i livet, med både arbete och vila, aktivitet och avkoppling. Vi rusar ofta bara runt och missar både oss själva och andra. Meditation kan hjälpa oss till att stanna av, hinna ifatt vår själ, lättare kunna vara närvarande och bättre hantera de situationer vi hamnar i.

Vad är kristen djupmeditation?

Den kristna meditationen bygger på att varje människa kan närma sig livets innersta. Det är en form av bön utan tankar och ord, men med en vilja till relation med Gud.

Hur går det till?

Varje meditationstillfälle med tystnad inleds med ett inledningsord från en psalmstrof, citat eller ett bibelord. Den metod vi använder är inspirerad av den japanska ”zazen”. Vi sitter på en stol, pall eller kudde med en kroppshållning som följer vår lodlinje. Den sittställningen hjälper oss att vara stilla, på ett vaket sätt.

När och var?

Onsdagarna den 1 mar, 15 mars, 29 mar, 12 april, 10 maj och 24 maj klockan 18.30–19.30 i Säby kyrka, mitt emot Salems centrum. Se kalendern för aktuella datum och eventuella avvikelser. 

Program

Varje tillfälle inleds med ett intro där det ges en kort bakgrund till kristen djupmeditation och fördjupning kring den. Därefter går vi in i enskild meditation. Vid de första tillfällena startar vi med att meditera i 5 minuter. Vi ökar tiden vid varje tillfälle så att vi i slutet av terminen mediterar i 10*10 minuter.

Efter meditationerna finns möjlighet att stanna kvar för en kopp kaffe eller te och en stunds samvaro.