Körer för barn

I våra körer får barnen känna glädjen i att sjunga och musicera tillsammans.

Sjung med oss!

I barnkörerna är målet att vi ska ha roligt tillsammans samtidigt som vi utvecklas både musikaliskt och som människor. Ungefär en gång om året åker varje kör iväg på en kortare eller lite längre körresa.

Alla som vill vara med och sjunga är välkomna till körerna, som är uppdelade i olika åldersgrupper. Mellanmål serveras innan körövningarna.

Barnkören

Barnkören är för dig som börjat förskoleklass. Kören övar i Säby kyrka och församlingshem, mitt emot Salems centrum. 

Körövning i körsalen onsdag kl 16.00–16.45. Frukt serveras från 15:45. 
Höstterminen 2024 pågår; 4/9–27/11.

Diskantkören

Diskantkören är för dig som börjat tredjeklass. Kören övar i Säby kyrka och församlingshem, vid Salems centrum. Mellis, pyssel och häng i församlingshemmets barnlokal från 14.00.

Körövning i körsalen torsdag kl 16.00–16.45.
Höstterminen 2024 pågår; 5/9–12/12.