Körer för barn

I våra körer får barnen känna glädjen i att sjunga och musicera tillsammans.

Sjung med oss!

I barnkörerna är målet att vi ska ha roligt tillsammans samtidigt som vi utvecklas både musikaliskt och som människor. Ungefär en gång om året åker varje kör iväg på en kortare eller lite längre körresa.

Alla som vill vara med och sjunga är välkomna till körerna, som är uppdelade i olika åldersgrupper. Mellanmål serveras innan körövningarna.

Barnkören

Barnkören är för barn i åldern  6–8 år. Kören övar i Säby kyrka och församlingshem, mitt emot Salems centrum. Mellis och lek i församlingshemmets barnlokal från 15.00.

Körövning i körsalen klockan 16.00–16.45.

Diskantkören

Diskantkören är för barn i åldern 9–13 år. Kören övar i Säby kyrka och församlingshem, vid Salems centrum. Mellis, pyssel och häng i församlingshemmets barnlokal från 14.00.

Körövning i körsalen klockan 16.00–16.45.