Barnens predikohörna

Söndagar med barn!

Barn är alltid välkomna att delta i gudstjänstfirandet i Salems församling och vi bjuder också in barn upp till 13 år att delta i Barnens predikohörna. I Säby kyrka finns också en plats där barnen kan sitta och läsa en bok eller leka under gudstjänsten med eller utan anhöriga.

Barnens predikohörna pågår varje söndag under terminerna samtidigt som gudstjänsten och är en öppen verksamhet för alla barn upp till 13 år. Barn under fyra år deltar i föräldrars sällskap. Barnen deltar inledningsvis i gudstjänsten och efter tändningen av barnens ljus går de i väg tillsammans med ledare en stund. Vi berör varje vecka söndagens tema genom bibelläsning, pyssel och lek.

Välkommen att jobba ideellt med oss, vi behöver alltid bli fler!
Du behövs!

Tid: Söndagar 11.00

Datum: Terminsstart 11/2
Plats: Säby kyrka, Emanuel Birkes väg 1, vid Salems centrum. Ingång på bortre kortsidan.