ADAM

Adam är en mansgrupp som ger ett sammanhang att möta varandra och dela med sig av livet.

Adam är en samtalsgrupp av och för män. Det är en mansgrupp som ger ett sammanhang att möta varandra och dela med sig av livet, känslor, vardagen och funderingar kring mansrollen. Frukost serveras till självkostnadspris.

Tid: En lördag i månaden 09.00–11.00.

Datum: 3/2, 2/3, 27/4 och 25/5.
Plats: Säby församlingshem, Emanuel Birkes väg 1, vid Salems centrum. 
Se kalendern för aktuella datum och eventuella avvikelser.

Såhär säger gruppens upphovsmän om Adam:
»Vi tror att denna grupp behövs, som ett sammanhang där vi tillsammans, på ett anspråkslöst sätt, kan dela varandras känslor, tankar och livsåskådningar i en öppen och finkänslig atmosfär. Tillsammans utformar vi gruppens karaktär. Varmt välkommen till en grupp av män, för män, med människor.«