Vuxen

Här hittar du information om de verksamheter som främst riktar sig till vuxna

Diakoni

Vad är en diakon och vad gör de egentligen? Våra diakoner finns inblandade i en mängd olika verksamheter.

Internationella gruppen

I pastoratet finns det tre internationella grupper: Internationella gruppen i Sala, Norrby och Möklinta

Sjukhuskyrkan

Ibland kan det vara skönt att det finns någon att prata med

Sopplunch

Varje tisdag är det sopplunch i Mikaelsgården.

Sorgegrupp

Vi bjuder varje termin in den som nyligen mist någon nära till en sorgegrupp.

Syförening

I pastoratet finns det tre syföreningar; Sala och Sockens kyrkliga syförening, Norrby kyrkliga syförening och Möklinta kyrkliga syförening.

Samtal

Många människor är ensamma och behöver någon att prata med. Det går bra att kontakta någon av våra diakoner och boka in ett enskilt samtal.

Träffpunkter

Församlingarna i Sala, Norrby och Möklinta erbjuder många träffpunkter dit alla är välkomna. Se församlingsbladet Tillsammans och våra månadsblad för aktuella datum.

Ideella uppdrag

Vårt pastorat består av tre församlingar: Sala, Norrby och Möklinta. Varje församling har sin egen kyrka, sitt eget församlingshem och sina egna ideella krafter.