Vilka typer av gravplats finns?

Här finner du en beskrivning av de olika gravplatstyper som finns i Pastoratet.

Kistgravplats

En kistgravplats är en gravplats där man gravsätter kistan och stoftet av den avlidne i samband med eller direkt efter begravningsgudstjänsten. Ofta finns det plats för gravsättning av fler kistor i samma grav. Kistgravplatser upplåts med en gravrättstid om 25 år som kan förlängas vid gravrättstidens slut i intervaller om 15 år.

Gravrättsinnehavaren har möjlighet att sätta upp gravsten (eller någon annan gravanordning) och det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för skötseln av gravplatsen och där ingår klippning av gräs eller krattning av grus. Du kan anlita någon att göra det åt dig, vanligast är kyrkogårdsförvaltningen.

Kistgravplats finns vid:
Sala Nya kyrkogård, Sockenkyrkogården, Norrby kyrkogård, Möklinta kyrkogård.

Gravrätt: Full gravrätt     Gravrättsinnehavare utses: Ja


Urngravplats

En urngravplats är en gravplats där askan efter den avlidne gravsätts i en urna. Urngravplatserna har plats för flera urnor, ofta kan upp till nio stycken gravsättas i samma gravplats.  Gravsättning kan ske under begravningsgudstjänsten om den avlidne redan är kremerad men vanligast är att det sker vid annat tillfälle.
Gravsättning måste vara gjord senast inom ett år efter kremationen har ägt rum. Urngravplatser upplåts med en gravrättstid om 25 år som kan förlängas vid gravrättstidens slut i intervaller om 15 år.

Gravrättsinnehavaren har möjlighet att sätta upp gravsten (eller annan gravanordning) och det är gravrättsinnehavaren som ansvarar för skötseln av gravplatsen och där ingår klippning av gräs eller krattning av grus.
Du kan anlita någon att göra det åt dig, vanligast är kyrkogårdsförvaltningen.
Urnor kan också gravsättas på tidigare upplåtna kistgravplatser.

Urngravplats finns vid:
Sala Nya kyrkogård, Sockenkyrkogården, Norrby kyrkogård, Möklinta kyrkogård.

Gravrätt: Full gravrätt     Gravrättsinnehavare utses: Ja

 


Askgravplats

Det vanligaste vid en askgravplats är att varje enskild plats har plats för två askor så att makar får möjlighet att vila bredvid varandra. Den enskilda gravplatsen upplåts med en begränsad gravrätt i 25 år och kan därefter förlängas i intervaller om 15 år. Gravsättning måste vara gjord senast inom ett år efter kremationen har ägt rum.

Vid tecknandet av askgravplats betalar man en skötselavgift som gäller för hela gravrättstiden. Askgravplatsen sköts av kyrkogårdsförvaltningen och anhöriga har möjlighet att smycka den enskilda platsen med snittblommor och/eller gravljus. Övriga utsmyckningar sköter kyrkogårdsförvaltningen. Gravsättning kan bara ske under den tid av året då marken är fri från tjäle.

Askgravplats finns vid:
Sala Nya kyrkogård, Sockenkyrkogården, Norrby kyrkogård, Möklinta kyrkogård.

Gravrätt: Begränsad gravrätt     Gravrättsinnehavare utses: Ja

Kostnad askgravplats: År 2021: 5.712 kr + skylt 1.590 kr


Askgravlund

En askgravlund påminner mycket om en minneslund med en gemensam yta för gravsättning och gemensam yta för smyckning. Inga gravplatser märks ut. Gravsättningen sker vid annat tillfälle än vid begravningsgudstjänsten och utan närvaro av anhöriga. Gravsättning måste vara gjord senast inom ett år efter kremationen har ägt rum.

Det som skiljer är att i askgravlunden får de anhöriga möjlighet att sätta upp en skylt med den avlidnes namn på. Dessa skyltar sätts på en gemensam plats inom området. Gravsättning kan bara ske under den tid av året då marken är fri från tjäle.

Askgravlund finns vid:
Norrby kyrkogård och från hösten 2019 även vid Sala Nya kyrkogård.

Gravrätt: Ingen     Gravrättsinnehavare utses: Nej


Minneslund

I minneslunden gravsätts askan efter den avlidne i ett gemensamt område för gravsättningar. Gravsättningen sker vid annat tillfälle än vid begravningsgudstjänsten och utan närvaro av anhöriga.
Inga gravplatser märks ut. Vilka som är gravsatta i minneslunden finns bara noterat i gravregistret. Gravsättning måste vara gjord senast inom ett år efter kremationen har ägt rum.

I minneslunden delar många samma gravplats och skötsel av minneslunden står kyrkogårdsförvaltningen för.
Det är inte tillåtet att ha enskilda gravanordningar, ljuslyktor eller planteringar. Däremot får man gärna bidra till utsmyckningen av minneslunden med hjälp av snittblommor eller gravljus som sätts på en gemensam plats.

Minneslund finns vid:
Sala Nya kyrkogård, Sockenkyrkogården, Norrby kyrkogård, Möklinta kyrkogård.

Gravrätt: Ingen     Gravrättsinnehavare utses: Nej