Vanliga frågor

Här får du svar på de vanligaste frågorna vi får om begravningsverksamheten

Jag har fått ett föreläggande om att sätta gravplatsen i stånd, vad betyder det?

Vid en inventering har det bedömts att den gravplats som du står som gravrättsinnehavare för inte befunnits vara i ordnat och värdigt skick.
Du har i brevet fått en bild av gravplatsen som visar hur den såg ut vid inventeringen. Vi uppmanar att gravplatsens skick förbättras, antingen genom att du eller någon närstående själv gör detta eller genom att du kontaktar oss för att få hjälp med detta. Om ingenting görs kan gravrätten komma att återgå till förvaltningen.

Jag har fått ett brev om att åtgärda gravanordning. Hur gör jag?

Den vanligaste bristen är att dubbningen mellan stenen och sockeln inte är tillräckligt bra. I allmänhet måste nya dubbar av rostfritt stål monteras. Detta kan man göra själv om man har tillräcklig kunskap. Alternativet är att kontakta en stenfirma för att få hjälp med att göra detta. Vi kan hjälpa dig med nummer till en lämplig firma om du har svårt att finna någon.

Vi har svårt att hitta ett datum för alla anhöriga att samlas för begravningsakt inom en månad från dödsdatum, kan man få dispens eller finns det någon annan lösning?

Skatteverket kan bevilja dispens, men det är efter 1 januari 2013 endast vid mycket starka skäl som dispens beviljas. Ett alternativ, om kremation skall ske, kan vara att låta kremationen ske först och sedan ha en begravningsakt med urnan istället. Då kan om man vill dessutom gravsättning av stoftet ske i samband med begravningsakten. Efter att kremation har skett måste gravsättning ske inom ett år.

Min gravsten lutar eller behöver tvättas, kan jag få hjälp med det?

Vi hjälper gärna till att tvätta och rikta gravstenar.
Kontakta:
Thomas Törnqvist  0224-67 54 51, kyrkogårdschef
Eller församlingsexpeditionen 0224-67 54 00
sala.pastorat@svenskakyrkan.se

Vad händer när gravrätten gått ut?

När gravrätten för en grav går ut skickas ett brev till gravrättsinnehavaren där denne får möjlighetet att förlänga gravrätten (fn 15år) mot en administrativ kostnad (fn 620kr). Gravrättsinnehavaren kan istället för att förlänga gravrätten återlämna graven till kyrkogårdsförvaltningen.

Kostar det något att ta bort en grav?

Nej, det kostar ingenting. Om gravrättsinnehavaren inte vill ta tillvara sin gravanordning (gravsten) så kommer den att tas bort efter en tid av kyrkogårdsförvaltningen.

Vad händer med urnan/kistan när graven blir återlämnad?

Alla gravsatta urnor och/eller kistor förblir i graven. Idag är både kistor och urnor av sådana material att de bryts ner i jorden och med tiden kommer det inte att finnas någonting kvar av dem.

Jag funderar på att lämna tillbaka min grav till förvaltningen. Vad kommer att hända med gravstenen?

När en grav återlämnas gör vi en kontroll om graven kan anses vara kulturhistoriskt värdefull. Detta görs med hjälp av en inventering som Länsmuséet har gjort åt oss. Bedöms graven inte vara av kulturhistoriskt intresse så kommer gravstenen att tas bort efter en liten tid. Återlämnade gravstenar samlas ihop och körs till kross för att bli byggmaterial.