Samtal

Många människor är ensamma och behöver någon att prata med. Det går bra att kontakta någon av våra diakoner och boka in ett enskilt samtal.