Syförening

I pastoratet finns det tre syföreningar; Sala och Sockens kyrkliga syförening, Norrby kyrkliga syförening och Möklinta kyrkliga syförening.

  Syföreningar har en lång tradition i vår kyrka genom alla tider har kvinnor samlats för att handarbeta men också tala tro och dela liv. Genom händers arbete har vår värld förändrats till det bättre. Insamlade medel har nått till världens alla hörn. Här i Sala, Norrby och Möklinta har det genom alla tider funnits syföreningar som verkat både lokalt och globalt. Dessa kvinnor har smyckat våra kyrkor och klätt våra präster. De har samlat in pengar så Mikaelsgården kunde byggas och genom åren varit skillnaden mellan liv och död för tusentals människor på utsatta platser i vår värld.

Kom och var med i en gemenskap som förändrar världen både den lilla och den stora! Det finns tre syföreningar i våra församlingar:

Möklinta kyrkliga syförening

Träffas onsdagar en gång i månaden kl 13.00-15.00 i Dahlgrenrummet.
Kontakt:
Diakon Eva Axelsson 0224-67 54 21
Präst Sara Kjellerhag 0224-67 54 16

Norrby kyrkliga syförening

Träffas onsdagar en gång i månaden kl 13.00-15.00 i Klockargården.
Kontakt: Diakon Eva Axelsson 0224-67 54 21 

sala och sockens kyrkliga syförening

Träffas onsdagar ungefär varannan vecka kl 13.00 i Mikaelsgården. 
Kontakt: Kristoffer Dahlqvist 0224-67 54 14

 

Träffarna är på dagtid. Det finns inga åldersgränser. Handarbete är efter förmåga det finns inget krav men många möjligheter. På träffarna samlas vi kring kaffebordet och i andakten. Varje år brukar vi avsluta vårens träffar med en dagsresa. Det kostar inget att vara med på träffarna, ofta samlas det in kollekt till välgörenhet.
Vi blir gärna fler, kontakta oss eller kom på en träff. Aktuella tider för innevarande eller kommande termin finns i Tillsammansbladet, månadsbladet och annons i Salabladet.

Varmt välkommen!