Sorgegrupp

Vi bjuder varje termin in den som nyligen mist någon nära till en sorgegrupp.

Att mista någon i din närhet påverkar ditt eget liv på olika vis. Du upplever nya känslor och svåra tankar som kan komma. Din sorg är unik och ingen kan i egentlig mening dela den. Men det kan vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med andra som är i samma situation. I andras ord och känslor
kan man känna igen sig själv.

Sorgegruppen är en form av självhjälpsgrupp där du får möjlighet att sätta ord på vad som hänt – en hjälp att lättare känna, förstå och gå vidare.

Gruppsamtalen sker en tisdag förmiddag kl 10.00-12.00 vid sex tillfällen.

För enskilda samtal bokar vi individuellt.

Känner Du att detta skulle kunna vara till hjälp i Din sorg, kontakta oss!