Foto: Göran Fransson

Sockenkyrkogården

Sockenkyrkogården ligger invid Sockenkyrkan och är Pastoratets äldsta kyrkogård. Adress: Albert Målares g. 1, 733 38 Sala

På Sockenkyrkogården finns såväl kistgravplatser och urngravplatser som minneslund och askgravplatser.