Skola

Pastoratets samverkan med skolan

VÄLKOMMEN TILL Samverkan KYRKA - SKOLA

Svenska kyrkan i Sala-Norrby-Möklinta pastorat jobbar läroplansrelaterat när vi samverkar med skolan. Det är skolans premisser som gäller när skolan kommer till kyrkan. Vårt mål är gemensamt att bidra till att barn och unga utvecklar sina förmågor, stimuleras till lärande och på så sätt växer som människor. Alla elever kan delta och undervisning sker utifrån skolans läroplan.

Svenska kyrkan är en samhällsaktör som kan erbjuda inspirerande och unika lärandemiljöer. Besöken leds av utbildade pedagoger och kunniga medarbetare.

 

Vi erbjuder följande för:
Förskola & Förskoleklass
Lågstadiet
Mellanstadiet
Högstadiet
För alla
Skolpersonal - fortbildning

Klicka här för att läsa broschyren som högupplöst pdf.

Där det står ”Alla kyrkor” så gäller det: Kristina kyrka,
Sala Sockenkyrka, Norrby kyrka och Möklinta kyrka.

Aktuellt

Vad är på gång just nu?

Aktuellt