Sjukhuskyrkan

Ibland kan det vara skönt att det finns någon att prata med

Sjukhuskyrkans symbol

Den gemensamma symbolen för alla sjukhuskyrkor i Sverige är ”det blommande korset”. Inramad av korset ser vi en blomma växa fram ur en avhuggen stam, en bild som talar om att ur det hopplösa och mörka kan livet förnyas.

De flesta människor bär på frågor om livets mening. När man blir sjuk eller när anhörig blir sjuk, kan dessa frågor komma upp till ytan på ett sätt som de kanske aldrig gjort tidigare.

Vi finns till för dig som är

Patient/boende
• som behöver samtal och stöd
• som vill ta emot nattvarden
• som vill att vi gör hembesök

Anhörig/närstående
• som behöver samtal och stöd

Personal
• som behöver samtal enskilt eller i grupp
• som önskar vår medverkan vid utbildning/temadagar

Vi förmedlar även kontakt med andra kyrkor och samfund samt företrädare för andra religioner.

Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler.