Sjukhuskyrkan

Ibland kan det vara skönt att det finns någon att prata med

 Sjukhuskyrkan finns till för dig som är;

Patient/Boende
·       Som behöver samtal och stöd
·       Som önskar ta emot nattvarden
·       Som vill att vi gör hembesök

Anhörig/närstående
·       Som behöver samtal och stöd

Personal
·       Som behöver samtal enskilt och i grupp
·       Som önskar vår medverkan vid utbildning/temadagar

Sjukdom och sorg kan bidra till att livet inte blir som man har tänkt sig. 
Det är då naturligt att de existentiella frågorna om liv och död väcks.
Människor som drabbats av sjukdom behöver ofta få möjlighet att berätta och dela sina tankar och känslor med någon utomstående. Det kan också vara svårt att vara anhörig till någon som är svårt sjuk och veta hur man kan bäst kan vara till stöd. Orsakerna kan vara många till att man behöver samtala med någon som kanske har ett annat perspektiv än de som står en nära.

 Sjukhuskyrkan förmedlar även kontakt med andra kyrkor och samfund samt företrädare för andra religioner.

Inga journaler förs och vi arbetar under tystnadsplikt.