Översvämning Sala 2023

Översvämning i Sala kommun

Klicka dig in för mer info!

För allmän och löpande information, klicka här för att komma till Sala kommuns hemsida.

Svenska kyrkan erbjuder samtalsstöd för drabbade.
Kontakta 0224-67 54 00 eller sala.pastorat@svenskakyrkan.se
Akut och utanför expeditionstid 073-665 54 11.

Övriga insatser samordnar Svenska kyrkan med Sala kommun. Vi uppdaterar informationen här utifrån eventuella förändringar.

Kristina kyrka håller öppet dagligen 09.00-18.00 t.o.m. fredag 8/9 för bön, ljuständning och egen andakt. Därefter åter öppet alla dagar kl 09.00-15.00.

Välkommen in!