Foto: Göran Fransson

Norrby kyrkogård

Norrby kyrkogård ligger vid Norrby kyrka vid Uppsalautfarten i Sala. Adress: Norrby Prästgård, 733 92 Sala

Kyrkogården har idag kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser, samt en askgravlund som togs i bruk 2015.