Foto: Göran Fransson

Möklinta kyrkogård

Möklinta kyrkogård ligger invid Möklinta kyrka mitt i Möklinta. Adress: Åsvägen 25, 733 75 Möklinta

På kyrkogården finns kistgravplatser, urngravplatser, askgravplatser samt en minneslund.