Kyrkornas besöksverksamhet i fängelset

I alla tider har kristna besökt fängslade. Det är alltid angeläget att i den slutna miljön som ett fängelse utgör få besök av människor som kan bryta isoleringen ge en stunds känsla av normalt liv och positiv gemenskap.

Häktningen, rättegången och strafftiden innebär ofta att viktiga relationer bryts sönder. De intagnas behov av att bli sedda som människor är mycket stort.
Det finns också en stor grupp som inte kan få besök av närstående eller anhöriga. Att då få besök av en människa kan ge alternativa livsbilder och vara en viktig ventil som ger nytt hopp inför frigivningen.

De intagna deltar, om de vill, vid besöket som sker i de intagnas vardagsrum. Alla i besöksgruppen måste respektera de intagna och häktade som människor, även om man inte accepterar vissa av de intagnas handlingar.

För att vara fängelsebesökare behöver man vara från 23 år och uppåt.

För mer information om att vara fängelsebesökare, kontakta Erik Hultby.