Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets verkställande organ.

Till kyrkoråd för pastoratet valdes:

Glenn Andersson, ordförande 
Inger Lundin, vice ordförande

Ordinarie ledamöter:
Freja Spårebo
Anki Lugnér
Måns Gustafsson
Marie Louise Höglund
Rolf Andersson
Curt-Göran Karlsson
Sture Holmberg

Ersättare:
Torgerd Stöpare Rapp
Kenneth Edvardsson
Anita Sandin
Erik Lundkvist
Sara Ulander