Foto: Carl-Henrik Rapp

Kyrkor

Vi har fyra kyrkor och två gravkapell i pastoratet

Välkommen till någon av våra kyrkor

som dock inte bara vill vara ett museum, utan framförallt ett tempel, ett Herrens hus för en gudstjänstfirande församling. Sitt gärna ned i kyrkans stillhet och känn den andakt som finns i detta rum. Be en bön, tänd ett ljus och sätt i ljusbäraren eller bara njut av stillheten.

"Gud, Du är här,
i detta rum finns också Du,
och fast jag varken ser Dig eller hör Dig,
så är Du här just nu."