Kyrkogårdar

Här finner du information om våra kyrkogårdar och vilka gravtyper som finns på respektive kyrkogård

Kristina kyrkogård

Kristina kyrkogård ligger invid Kristina kyrka mitt i Sala. Adress till församlingsexpeditionen och kyrkan: Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 Sala

Nya kyrkogården

Nya kyrkogården ligger vid slutet av Södra Esplanaden och gränsar till Bråstaskogen. Adress: Bovingatan, 733 32 Sala

Sockenkyrkogården

Sockenkyrkogården ligger invid Sockenkyrkan och är Pastoratets äldsta kyrkogård. Adress: Albert Målares g. 1, 733 38 Sala

Norrby kyrkogård

Norrby kyrkogård ligger vid Norrby kyrka vid Uppsalautfarten i Sala. Adress: Norrby Prästgård, 733 92 Sala

Möklinta kyrkogård

Möklinta kyrkogård ligger invid Möklinta kyrka mitt i Möklinta. Adress: Åsvägen 25, 733 75 Möklinta

Vilka typer av gravplats finns?

Här finner du en beskrivning av de olika gravplatstyper som finns i Pastoratet.