Foto: Göran Fransson

Kristina kyrkogård

Kristina kyrkogård ligger invid Kristina kyrka mitt i Sala. Adress till församlingsexpeditionen och kyrkan: Borgmästare Lundbergs plan 1, 733 30 Sala

Kyrkogården är idag mer att betrakta som en kyrkopark då gravsättning endast kan ske i ett fåtal gravar och ingen nyupplåtelse av gravar sker.

Den mest kända graven på kyrkogården är den där Ivan Aguéli ligger begravd.