Kontakt

Våra öppettider
Församlingsexpeditionen i Sala:
Vi har öppet måndag-onsdag + fredag 10-12.  
På torsdagar har vi öppet 13-15.

Du når oss även på telefon 0224-67 54 00 eller epost Sala-Norrby-Möklinta pastorat

Swish:
Kollekt: 123 495 6140
Gåva:   123 417 0197 
Övrigt:  123 288 4187