Internationella gruppen

I pastoratet finns det tre internationella grupper: Internationella gruppen i Sala, Norrby och Möklinta

I internationella grupperna ordnar vi aktiviteter för att samla in pengar till Svenska kyrkans olika projekt i världen. Våra internationella grupper består av en anställd och frivilliga medarbetare som vill ge av sin tid och kraft för att vara med och forma en bättre och rättvisare värld. Svenska kyrkans internationella arbete har två stora insamlingsperioder under året. Det är julkampanjen och fastekampanjen med olika aktiviteter för att samla in pengar till behövande i världen.
Vill du vara med och hjälpa till i någon av de internationella grupperna?
Kontakta diakon Eva Axelsson eller komminister Inga-Lill Örnefors.