Ideellt arbete - vill du vara med?

Ideellt arbete utförs på olika villkor beroende på sammanhang och förutsättningar. Vissa insatser sker regelbundet, andra insatser sker vid enstaka tillfällen.

Men ett är gemensamt: det är oavlönat, frivilligt och till glädje för någon annan.

Som frivilligarbetare i Sala-Norrby-Möklinta pastorat ingår du i ett sammanhang och du erbjuds gemenskap, stöd, utveckling och inspiration.

Vill du vara kaffevärd i Kristina kyrka?

Som kaffevärd kokar du kaffe i samband med gudstjänster i Kristina kyrka. Vill du veta mer?

Kontakta församlingshemsvärdinnan Inger Lindblom tel. 0224-67 54 03.

 

Vill du vara ledsagare till Kristina kyrka och Sockenkyrkan?

Som ledsagare hjälper du någon som inte kan ta sig till och från kyrkan på egen hand. Vill du veta mer?

Kontakta diakon Marie Obrovac 0224-675422 eller diakon Eva Axelsson 0224-675421

 

Vill du bemanna Kristina kyrka under Vägkyrkan?

Vi behöver frivilliga som kan servera kaffe och kanske hålla en andakt i Kristina kyrka under några sommardagar.

Vill du veta mer? Kontakta församlingshemsvärdinnan Inger Lindblom tel. 0224-67 54 03.

 

Vill du hjälpa till på köket i Mikaelsgården?

Som frivillig på köket hjälper du till vid soppluncher, Mitt på dagen-träffar och andra evenemang.

Vill du veta mer? Kontakta församlingshemsvärdinnan Inger Lindblom tel. 0224-67 54 03.

 

Vill du hjälpa till vid julfirandet i Mikaelsgården?

Som frivillig på julafton hjälper du till med praktiska uppgifter såsom att koka kaffe, duka och diska. Men du får också gärna bidra med en sång eller annan underhållning. Det går även bra att baka något hemma och ta med. Vill du veta mer?

Kontakta diakon Marie Obrovac tel. 0224-67 54 22.

 

Vill du vara ideell inom telefontjänsten?

Som ideell inom telefontjänsten ringer du en gång per vecka till församlingsbor som bett om det. Vill du veta mer?

Kontakta diakon Marie Obrovac tel. 0224-67 54 22.

 

Vill du vara en extra resurs inom barnverksamheten?

Vill du veta mer? Kontakta församlingspedagog Rikard Lindén tel. 0224-67 54 41.

 

Vill du engagera dig i internationellt arbete?

Gå med i någon av våra internationella grupper som ordnar olika aktiviteter för att samla in pengar till Svenska kyrkans olika projekt i världen. Vill du veta mer?

Kontakta diakon Eva Axelsson tel. 0224-67 54 21, diakon Marie Obrovac 0224-67 54 22 eller komminister Inga-Lill Örnefors Modin tel. 0224-67 54 17.

 

Vill du hjälpa till vid sångstunder på de särskilda boendena?

Till sångstundenar på de särskilda boendena kommer ett gäng frivilliga medarbetare. De hjälper till med att följa en del av deltagarna från sina rum till sångstunden och finns även med som en extra hjälp för diakonen eller prästen under sångstunden.

Vill du veta mer? Ring diakon Marie Obrovac tel. 0224-67 54 22.

 

Vill du göra något helt annat som ideell?
Nya idéer är alltid välkomna.

Kontakta:
Marie Obrovac, diakon 0224-67 54 22, marie.obrovac@svenskakyrkan.se
Eva Axelsson, diakon 0224-67 54 21, eva.axelsson@svenskakyrkan.se

 

För att läsa mer om det frivilliga arbetet - klicka här!