Grundskötsel, vad är det?

Från och med 2015 erbjuder kyrkogårdsförvaltningen grundskötsel till alla gravrättsinnehavare.

Här kan du läsa mer om vad grundskötsel innebär.