Foto: Göran Fransson

Gravrätt

Vad innebär det att vara gravrättsinnehavare?

Gravrättsinnehavaren har vissa rättigheter

Att vara gravrättsinnehavare innebär att du har vissa rättigheter.
Du har rätten att:

  • bestämma över vem eller vilka personer som ska få läggas i den grav du har rätten till.
    En kista eller urna kan inte gravsättas utan ditt medgivande.
  • bestämma över hur gravanordningen (gravstenen) ska se ut
  • bestämma om du vill att det ska vara blommor planterade på graven

dessutom har gravrättsinnehavaren vissa skyldigheter

Men det innebär också att du har skyldigheter.
Du har ansvar för att:

  • graven sköts, antingen genom att du eller dina anhöriga sköter om graven, planterar blommor, klipper gräset, krattar grus i förekommande fall och håller graven snygg eller att ni betalar en avgift för att kyrkogårdspersonalen ska utföra arbetet. Ett sådant skötselavtal hjälper församlingsexpeditionen till med att upprätta. Prislista för olika sköteselavtal hittar du på denna sida.
  • den sten som finns står upprätt och är säker så att den inte kan orsaka skada för kyrkogårdspersonalen eller besökare till kyrkogården.
    Vad som kan hända om en sten välter över en person är inte så svårt att räkna ut. Om du ser att din gravsten lutar, kontakta gärna kyrkogårdspersonalen. De kan antingen utföra arbetet eller anlita någon som gör det, men kostnaden för detta täcks inte av begravningsavgiften. Det är gravrättsinnehavaren som betalar för detta.

Du kan läsa mer om gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter i vår broschyr "Att vara gravrättsinnehavare" .